Zadzwoń do nas

Warunki procenty rabatowe i kody rabatowe Warunki procentowego rabatu asortymentowego

PROMOCJE %

Promocje promowane jako „% rabatu” lub podobna informacja dotyczą całego asortymentu i są zniżką procentową od ceny standardowej.

Warunki kodów rabatowych

W Eversun regularnie znajdziesz promocje z kodem rabatowym. Poniżej znajdziesz warunki, na które wyrażasz zgodę, korzystając z kodu rabatowego.

Procent rabatu

Kod uprawniający do określonego procentu rabatu (na przykład 10%) nie może być używany w połączeniu z innymi promocjami lub przedmiotami przecenionymi. Nie jest również możliwe jednoczesne użycie wielu kodów rabatowych.

Kwota rabatu

W przypadku kodu uprawniającego do określonej kwoty rabatu (na przykład 25 PLN) zwykle obowiązuje minimalna kwota wydatków. Dopóki dojdziesz do tej kwoty przy kasie, nie ma znaczenia, czy produkty w Twoim koszyku są objęte rabatem, czy nie. Tutaj również można użyć tylko jednego kodu rabatowego na zamówienie. Kody rabatowe uprawniające do bezpłatnej wysyłki przy minimalnej kwocie do wydania można również wykorzystać na zamówienia powyżej kwoty, w której wysyłka jest zawsze bezpłatna.

 

 

 

Konkursy na Facebooku i Instagramie

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze warunki promocji mają zastosowanie do promocji na Facebooku lub na Instagramie Eversun i objętych nią sklepów oraz na profilach społecznościowych partnerów Eversunl (zwanych dalej „promocją”).
1.2 Organizatorem promocji jest Eversun.
1.3 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki promocji.

2. Udział

2.1 Udział w konkursach
2.1.1 Każda osoba fizyczna posiadająca konto na Facebooku/Instagramie może wziąć udział w tej promocji, pod warunkiem, że mieszka w Polsce. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
2.1.2 Z udziału w promocji wyłączone są: a) pracownicy Everun; b) inne osoby bezpośrednio i / lub pośrednio zaangażowane w organizację / realizację tej promocji.
2.1.3 Oprócz zwykłych kosztów dostępu do Internetu i korzystania z niego, udział w promocji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Uczestnik nie ma obowiązku dokonywania zakupów, poza tym, że jest członkiem lub członkiem newslettera / polubienia strony na Facebooku.
2.1.4 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Eversun informacji o tej promocji oraz innych informacji o usługach i produktach Eversun. Uczestnik ma prawo do wycofania tej zgody poprzez pisemne powiadomienie przesłane e-mailem za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.
2.1.5 Uczestnicząc w promocji, w przypadku wygrania nagrody, uczestnik daje Eversun prawo do umieszczenia swojego nazwiska z Facebooka na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
2.1.6 Dane, które Eversun zbiera i przetwarza w kontekście tej promocji, stają się własnością Eversun i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w Artykule 2.1.4 i nie będą udostępniane osobom trzecim. Eversun będzie przetwarzać te dane od uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.2 Wyłonienie zwycięzców
2.2.1 Eversun lub influecner wyłonią zdobywcę nagrody spośród wszystkich zgłoszeń, na przykład po przez udzieloną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. Zwycięzca otrzyma wiadomość prywatną z informacją o wygraniej.
2.2.2 Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się zgodnie z Artykułem 5.2.
2.2.3 Uczestnicy, którzy nie wygrali, nie otrzymają wiadomości i nie otrzymają korespondencji o wyniku.
2.2.4 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom i przesłane na podany adres podany.
2.2.5 Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze lub inną nagrodę.


3. Odpowiedzialność

3.1 Odpowiedzialność Eversun
3.1.1 Uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność. Uczestnik odpowiada za poprawne wprowadzenie i przesłanie danych. Eversun nie gwarantuje między innymi, że linie telefoniczne, Internet i / lub inne sieci oferują optymalne użytkowanie i dostęp i / lub że jej strona internetowa działa bezbłędnie oraz że wszystkie rejestracje są odbierane poprawnie i kompletnie.
3.1.2 Eversun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej promocji lub z przyznanych przez nią nagród.

3.2  Odpowiedzialność osób trzecich
3.2.1 Postanowienia Artykułu 3.1.2 obowiązują bez uszczerbku dla dostawców Eversun lub dostawcy i / lub producenci odpowiedniego produktu / ceny.

 

4. Postanowienia końcowe

4.1 Zastrzeżenie prawa
4.1.1 Eversunl zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, bez wcześniejszego lub dalszego powiadomienia: a) do wykluczenia uczestników z udziału w promocji, jeśli uzna, że nadużywają promocji, nie postępują zgodnie z niniejszymi warunkami promocji, działają w nieuczciwy sposób i / lub próbować bezprawnie wpływać na promocję; b) wprowadzania zmian i ulepszeń w witrynie lub ograniczania i / lub zamykania dostępu do witryny; c) zmienić niniejsze warunki promocji, inne warunki i ceny lub zakończyć przedwcześnie promocję; w zakresie, w jakim uzna to za konieczne według własnego uznania.

4.2 Pytania i skargi​
4.2.1 Pytania i skargi dotyczące tej promocji można przesyłać na adres kontakt@eversun.pl

4.3 Prawo właściwe i wybór dyskusji​
4.3.1 Do tej promocji i warunków promocji zastosowanie ma polskie prawo.


Eversun Konkursy biuletynowe

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze warunki promocji dotyczą promocji Eversun (z nagrodą).
1.2 Promocja jest organizowana przez Eversun.
1.3 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki promocji.

2. Udział

2.1 Udział w konkursach
2.1.1 W promocjach może brać udział każda osoba, jeśli mieszka w Polsce. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
2.1.2 są wykluczeni z udziału w promocji;
a) pracownicy Eversun;
b) inne osoby bezpośrednio i / lub pośrednio zaangażowane w organizację / realizację tej promocji;
c) Potencjalni uczestnicy w odniesieniu do danego konkursu (w tym reklamodawcy, sponsorzy lub producenci).
2.1.3 Nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w promocji. Uczestnik nie jest zobowiązany do niczego poza byciem lub zostaniem członkiem naszej strony internetowej / newslettera / bloga.
2.1.4 Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Eversun informacji o tej promocji oraz innych informacji o usługach i produktach Eversun. Uczestnik ma prawo wycofać tę zgodę poprzez pisemne powiadomienie za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.
2.1.5 Uczestnicząc w promocji, w przypadku wygrania nagrody, uczestnik daje również Everun prawo do umieszczenia swojego nazwiska na stronie Eversun, jeśli zostanie określone.
2.1.6 Dane, które Eversun zbiera i przetwarza w kontekście tej promocji, stają się własnością Eversun i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w Artykule 2.1.4 i nie będą udostępniane osobom trzecim. Eversunl będzie przetwarzać dane uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.2 Wyłonienie zwycięzców
2.2.1 Eversun wylosuje zdobywcę nagrody ze wszystkich zgłoszeń.
2.2.2 Losowanie odbędzie się zgodnie z warunkami promocji.
2.2.3 Uczestnicy, którzy nie wygrali, nie otrzymają osobistej wiadomości i nie będzie korespondencji na temat wyniku.
2.2.4 Nagroda jest imienna i wystawiana na nazwisko zwycięzcy. Nagrody nie można przekazać innej osobie, wymienić ani wymienić na pieniądze lub inne produkty lub usługi. W przypadku odmowy lub nieprzyjęcia nagrody lub warunków związanych z nagrodą, nagroda nie zostanie wypłacona. Następnie dostawca, niniejszym Eversun, ma prawo wybrać innego zwycięzcę.
2.2.5 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy (zwycięzcom) i przesłane na adres podany w Eversun.
2.2.6 Zwycięzca może ubiegać się o przyznanie nagrody do 1 miesiąca po ogłoszeniu. Po tym okresie prawo do nagrody automatycznie wygasa.

3. Odpowiedzialność

3.1 Odpowiedzialność Eversun
3.1.1 Uczestnik bierze udział na własne ryzyko. Uczestnik odpowiada za poprawne wprowadzenie i przesłanie danych. Między innymi Eversul nie gwarantuje, że linie telefoniczne, internet i / lub inne sieci oferują optymalne użytkowanie i dostęp i / lub jej strona internetowa działa bezbłędnie oraz że wszystkie rejestracje są odbierane poprawnie i kompletnie.
3.1.2 Eversunl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej promocji lub z przyznanych przez nią nagród. Eversun nie udziela gwarancji na podane ceny, z wyjątkiem standardowej gwarancji na produkt. Zmiany, błędy pisarskie i / lub typograficzne są zastrzeżone.

3.2 Odpowiedzialność osób trzecich
3.2.1 Postanowienia Artykułu 3.1.2 obowiązują bez uszczerbku dla dostawców Eversun lub. Dostawcy i / lub producenci danego produktu / ceny. Eversun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady firm pocztowych lub spedycyjnych (na przykład opóźnienie, strajk, uszkodzenie lub utratę) w dostarczeniu ceny.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Zasrzeżenie praw
4.1.1 Eversun zastrzega sobie prawo w każdej chwili, bez wcześniejszego lub dalszego powiadomienia;
a) Wykluczyć uczestników z udziału w promocji, jeśli uważają, że nadużywają promocji, działają niezgodnie z niniejszymi warunkami promocji, działają w sposób oszukańczy i / lub próbują wpływać na promocję w sposób niezgodny z prawem;
b) wprowadzać zmiany i ulepszenia w witrynie lub ograniczać i / lub blokować dostęp do witryny;
c) zmodyfikować niniejsze warunki promocji, inne warunki i ceny lub zakończyć przedwcześnie promocję; w zakresie, w jakim uzna to za konieczne według własnego uznania.
4.1.2 Polityka prywatności oraz ogólne warunki handlowe opublikowane na stronie www.eversun.pl obowiązują również poprzez udział w konkursie.

4.2 Pytania i skargi
4.2.1 Pytania i skargi dotyczące tej promocji można przesyłać na adres kontakt@eversun.pl Eversun.

4.3 Prawo właściwe i wybór dyskusji
4.3.1 Do tej promocji i warunków promocji zastosowanie ma polskie prawo.

Zniżki dla osób zarejestrowanych

1. Każda osob aktóra zarejestruje się w naszym sklepie www.eversun.pl otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 1% na cały asortyment. Część kategorii oraz niektóre marki posiadają dodatkowy rabat w  wysokości od 1 do 10%.

2. Aby otrzymać taki rabat wystarczy założyć konto na naszej stronie

3. Postanowienia końcowe

3.1 Zasrzeżenie praw
4.1.1 Eversun zastrzega sobie prawo w każdej chwili, bez wcześniejszego lub dalszego powiadomienia;
a) Wykluczyć uczestników z udziału w promocji, jeśli uważają, że nadużywają promocji, działają niezgodnie z niniejszymi warunkami promocji, działają w sposób oszukańczy i / lub próbują wpływać na promocję w sposób niezgodny z prawem;
b) wprowadzać zmiany i ulepszenia w witrynie lub ograniczać i / lub blokować dostęp do witryny;
c) zmodyfikować niniejsze warunki promocji, inne warunki i ceny lub zakończyć przedwcześnie promocję; w zakresie, w jakim uzna to za konieczne według własnego uznania.
4.1.2 Polityka prywatności oraz ogólne warunki handlowe opublikowane na stronie www.eversun.pl obowiązują również poprzez udział w konkursie.

3.2 Pytania i skargi
4.2.1 Pytania i skargi dotyczące tej promocji można przesyłać na adres kontakt@eversun.pl Eversun.

3.3 Prawo właściwe i wybór dyskusji
4.3.1 Do tej promocji i warunków promocji zastosowanie ma polskie prawo.