Artykuły

System do rezerwacji usług - Zarezerwuj.pl

Prowadzisz salon kosmetyczny, masażu lub fryzjerski. To coś dla Ciebie.

zarezerwuj.pl – nowoczesny system rezerwacji dla branży beauty

 -> KUP ABONAMENT <-

Wyszukiwarka terminów

 • szybkie wyszukiwanie wolnych terminów
 • określanie parametrów wyszukiwanych rezerwacji – rodzaju usługi, zasobu/osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz przedziału czasowego
 • możliwość wyświetlania wszystkich klientów w nowym oknie podczas wprowadzania rezerwacji

wyszukiwarka-terminow.max-1000x1000.jpg

Terminarz

terminarz.max-1000x1000.jpg

 • kalendarz rezerwacji - widok dzienny, tygodniowy lub miesięczny
 • widok rezerwacji w postaci listy
 • widok typu obłożenie dnia
 • wizualne rozróżnienie typów rezerwacji
 • realizacja rezerwacji całodniowych
 • definiowanie godzin dostępności (mogą być inne niż godziny otwarcia firmy/biura)
 • szczegółowe informacje o kliencie podczas dodawania rezerwacji
 • kontekstowe komunikaty w kalendarzu informujące, z jakiego powodu rezerwacja nie jest możliwa we wskazanym terminie
 • informacja, czy dana rezerwacja została już opłacona, czy jeszcze nie
 • obsługa wielu terminarzy, pozwalająca na realizację procesu rezerwacji np. w wielu punktach/oddziałach firmy
 • określanie parametrów terminarza – nazwy i godzin dostępności, czyli w jakie dni i w jakich godzinach klienci mogą dokonywać rezerwacji (mogą być inne niż godziny otwarcia firmy)
 • definiowanie przedziału czasowego, w którym możliwe jest dokonywanie oraz anulowanie rezerwacji (minimalny czas rezerwacji przed terminem, maksymalny czas rezerwacji w przód, anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem, odstępy czasu przy wyborze godziny rezerwacji)
 • wybór osób/zasobów przypisanych do danego terminarza

Klienci

klienci.max-1000x1000.jpg

 • lista klientów wraz historią rezerwacji, danymi kontaktowymi i notatkami
 • statusy klientów (zwykły, VIP)

Usługi

 • określanie nazwy usługi, opisu, szacowanego czasu trwania oraz ceny (można ją ukryć na widgecie)
 • wybór usług, których rezerwacja będzie wymagała wcześniejszego opłacenia całej kwoty
 • kolor etykiety - dla każdej usługi można zdefiniować inny kolor, dzięki czemu będzie lepiej widoczna w terminarzu rezerwacji
 • opis usługi

uslugi.max-1000x1000.jpg

Zasoby (osoby/sprzęt/pomieszczenia)

zasoby.max-1000x1000.jpg

 • edycja zasobu - w przypadku asortymentu można zdefiniować jego nazwę oraz nazwę publiczną (wyświetlaną w powiadomieniach, na widgetach itd.), w przypadku pracowników - imię i nazwisko oraz nazwę publiczną
 • możliwość dodania zdjęcia osoby/zasobu
 • definiowanie godzin dostępności zasobu/osoby, obsługiwanych usług oraz liczby rezerwacji, która może być jednocześnie do niego przypisana
 • kolor etykiety - dla każdego zasobu/osoby można zdefiniować inny kolor, dzięki czemu będzie lepiej widoczny w terminarzu rezerwacji
 • dodawanie adresów e-mail oraz numerów telefonów pracowników w celu wysyłania do nich automatycznych powiadomień o rezerwacji usług, do których są przypisani
 • opis zasobu - wyświetlany na widgecie na stronie www, jeśli przebieg rezerwacji ustawiony jest jako “Osoba/zasób -> usługa” (czyli klient podczas dokonywania rezerwacji w pierwszej kolejności wybiera osobę/zasób, a dopiero później rodzaj usługi)
 • możliwość realizacji rezerwacji całodniowych

Kategorie zasobów

 • zarządzanie kategoriami zasobów - definiowanie nazwy kategorii (np. fryzjerzy, samochody, urządzenia medyczne) oraz rodzaju wchodzących w jej skład zasobów: pracownicy (osoby) lub asortyment (maszyny, urządzenia, samochody, sale, apartamenty itp.)

kategorie-zasobow.max-1000x1000.jpg

Uprawnienia użytkownika

uprawnienia_1.max-1000x1000.png

 • Jeśli aplikacji zarezerwuj.pl będzie używać więcej niż jedna osoba, to każdej z nich możesz przyznać szczegółowe indywidualne uprawnienia dostępu do danych, terminarzy i modułów systemu. Możesz też nadać kolejnemu użytkownikowi uprawnienia administratora.

Powiadomienia SMS

 • aktywacja usługi SMS (pakiet bezpłatnych SMS-ów na start)
 • konfiguracja treści powiadomień i przypomnień wysyłanych do klientów z wygodnym podglądem wysyłanej wiadomości
 • możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia/przypomnienia dla klientów wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, data rezerwacji, godzina, zasób odpowiedzialny za realizację, usługa
 • określanie czasu, w którym klient ma otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie rezerwacji
 • konfiguracja treści powiadomień dla pracowników o pojawieniu się nowej rezerwacji na usługę, którą wykonują
 • możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia dla pracowników wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, klient, data, miejsce, godzina, zasób oraz usługa
 • możliwość automatycznej wysyłki powiadomienia do pracownika odpowiedzialnego za realizację zarezerwowanej usługi (jeśli w systemie został do niego przypisany numer)
 • możliwość wysyłania powiadomień pracowniczych na numer ogólny (np. do właściciela firmy)
 • określanie, czy SMS-y mają zawierać polskie znaki (od tego zależy ilość znaków, składających sią na jedną wiadomość)
 • szacowanie ilości SMS-ów wysyłanych w ramach jednego powiadomienia
 • informacje o statusie usługi SMS - data wygaśnięcia, pozostała pula SMS-ów do wykorzystania

powiadomienia-sms.max-1000x1000.jpg

Powiadomienia e-mail

powiadomienia-email.max-1000x1000.jpg

 • konfiguracja treści powiadomień i przypomnień wysyłanych do klientów z wygodnym podglądem wysyłanej wiadomości
 • możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia/przypomnienia dla klientów wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, data, godzina, miejsce, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługa
 • określanie czasu, w którym klient ma otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie rezerwacji
 • konfiguracja treści powiadomień dla pracowników o pojawieniu się nowej rezerwacji na usługę, którą wykonują
 • możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia dla pracowników wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, klient, data, miejsce, godzina, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługa
 • możliwość automatycznej wysyłki powiadomienia do pracownika odpowiedzialnego za realizację zarezerwowanej usługi (jeśli w systemie został do niego przypisany adres e-mail)
 • możliwość wysyłania powiadomień pracowniczych ogólny adres e-mail (np. do właściciela firmy)

Wyjątki dostępności (nieobecności, urlopy itp)

 • określanie terminów z możliwością uwzględnienia zakresów godzinowych, co pozwala np. obsłużyć pracę wielozmianową
 • wyjątek dla terminarza - terminy we wskazanym zakresie będą niedostępne na poziomie całego terminarza
 • wyjątek dla osoby/zasobu - dodanie urlopu dla pracownika lub wyłączenie z możliwości rezerwacji wskazanego zasobu w dowolnym zakresie dni
 • uwagi o wprowadzonym wyjątku dostępności

wyjatki-dostepnosci.max-1000x1000.jpg

Formularze na www (widgety)

widgety.max-1000x1000.jpg

 • tworzenie widgetów (mechanizmów rezerwacji online) do umieszczenia na stronie www - można osadzić na swojej stronie sam przycisk wywołujący formularz rezerwacji w oknie lub pełen formularz rezerwacji wkomponowany w treść strony
 • konfiguracja przycisku - wymiary, wyświetlany tekst, kształt, kolor, wypełnienie, podgląd tworzonego widgetu
 • określenie przebiegu rezerwacji - można zdecydować, czy klient składając rezerwację będzie w pierwszej wybierać rodzaj usługi, a następnie zasób/osobę lub na odwrót: najpierw osobę/zasób, a później rodzaj usługi
 • możliwość ukrywania cen na formularzu (dla wybranych usług lub całości widgetu)
 • pola własne - możliwość dodania własnego pola o dowolnej nazwie, ograniczenia maksymalnej ilości znaków oraz określenia, czy jest ono obowiązkowe do wypełnienia podczas dokonywania rezerwacji

Raporty

 • rankingi popularności danych usług i zasobów
 • rankingi przychodów pochodzących z rezerwacji konkretnych usług lub zasobów oraz od klientów
 • rankingi klientów - najczęściej obsługiwani/najczęściej odwołujący rezerwacje
 • ranking metod płatności - przejrzyste zestawienie płatności dokonanych za pomocą gotówki, karty, online lub bonu sprzedażowego
 • możliwość pobierania raportów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki

raporty.max-1000x1000.jpg

Dokumenty

dokumenty.max-1000x1000.jpg

 • cennik rezerwacji usług i zasobów
 • grafik pracownika lub zasobu - lista przypisanych rezerwacji (okres czasowy można ustawić dowolnie) wraz z godzinami rezerwacji, rodzajami usług, klientami i uwagami klienta/pracownika
 • możliwość pobierania dokumentów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki

Zgody

 • dodawanie zgód RODO na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji regulaminu usługi czy przetwarzania danych w celach marketingowych, zarządzanie ich treścią, oznaczanie zgód wymaganych do zaznaczenia
 • możliwość skorzystania z przykładowych treści zgód, bez potrzeby tworzenia własnego tekstu

zgody.max-1000x1000.jpg

Płatności online

platnosci-online.max-1000x1000.jpg

 • aktywacja i konfiguracja konta Przelewy24, pozwalającego na obsługę płatności online

Strona wizytówkowa

 • tworzenie strony wizytówkowej dla firmy (adres strony generowany jest na podstawie nazwy firmy)
 • możliwość zamieszczenia do trzech formularzy rezerwacji
 • możliwość dostosowania treści oraz wyglądu opisu wyświetlanego na stronie wizytówkowej
 • możliwość dostosowania logo firmy oraz baneru, edycja danych kontaktowych, takich jak godziny otwarcia, numer telefonu, adres
 • możliwość zawarcia na stronie odnośników prowadzących do konta firmy na Facebooku oraz Instagramie
 • pozycjonowanie strony (SEO) - własny meta tytuł oraz meta opis lub możliwość skorzystania z tekstów wygenerowanych przez zarezerwuj.pl

wizytowki_1.max-1000x1000.png

Sprzedaż

wystawianie_faktur_1.max-1000x1000.png

 • automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży dla rezerwacji - faktury, paragonu, zamówienia, proformy
 • wybór momentu, w którym powinien zostać wystawiony dokument handlowy - w momencie stworzenia rezerwacji, przy zmianie statusu płatności lub zmianie statusu rezerwacji
 • wysyłka wystawionych dokumentów do klientów w formie załączników w wiadomościach e-mail
 • powiadomienia dla pracowników o wystawieniu dokumentu sprzedaży dla danej rezerwacji - wiadomość e-mail można wysłać na indywidualny adres pracownika lub na wspólny adres firmowy
Opublikowany: Główna

Zostaw komentarz